Vnitřní klid

06.04.2021

Vnitřní klid je velmi důležitý a já teď vysvětlím, proč (z mého úhlu pohledu) a jak? Náš mozek vyhodnocuje dva důležité módy, a to útok, útěk a klid. Když jsme ve stresu, převládají u nás pocity strachu, vzteku, zlosti, závisti, nenávisti a podobně, mozek vyhodnocuje a přepíná do módu útok, útěk. Veškerou energii přesouvá na obranu či útok, tím pádem vypíná imunitní systém, který taktéž potřebuje dost energie. Mozek má za to, že se chystáme k obraně života, majetku, rodiny ... . Je to tak v pořádku, tuto funkci potřebujeme právě pro případy ohrožení nebo jiného nebezpečí, v tomto módu dokážeme věci, o kterých ani nevíme, že umíme, vyvinout velkou sílu nebo rychlost, což za běžných okolností třeba nedokážeme. Po této fázi by měl přijít klid a čas na regeneraci, mozek přepne na klidový režim a přesouvá energii na obnovu buněk, jejich regeneraci. Bohužel pokud jsme dlouhodobě ve stresu nebo negativních pocitech, myšlenkách, mozek do klidu nepřepíná, stále je ve střehu. Umíme si domyslet, co to pro naše tělo znamená. Tím se dostáváme k tomu jak? Jak  se dostat do klidu? Nejprve bych chtěla říct, že všichni to místo v sobě máme, místo, které je v našem středu a je v něm klid. Stačí si toto uvědomit a odstoupit od situace, která se nám nelíbí, uvědomit si, že jsou to jen emoce, které nesou zprávu, nemusíme podle nich jednat, jen je vnímat. Můžeme vykročit z kruhu nebo jen udělat krok stranou, to myslím doslovně. Uvědomit si, že jsou jistě možnosti, jak situaci vyřešit, i když je teď nevidím. Už to otevírá mnohé dveře. Může přijít i řešení, které by mě nenapadlo. Připustit si, že vše je možné. Toto otevřené myšlení bych nazvala pozitivním přístupem. Nemyslím tím smát se za všech okolností, i když mi do smíchu není. Stačí jen přijmout, že vždy existuje možnost, jak se z problému či situace dostat a může přijít i z nečekané strany, nečekaným způsobem, prostě jinak. Hledejme proto svůj vnitřní klid, trénujme si do něj zajít, stačí na to jen pár chvil denně. Samozřejmě je mnoho způsobů a možností jak na to, různé meditace, hudba, příroda, sport, tvoření, každému vyhovuje něco jiného. Dnes nám všem přeji, abychom se naučili být ve svém středu, klidu. Krásný den:-)